Ansøgningsskema forår 2023

Få tilskud til deltagerbetaling - Omstillingsfonden

Med omstillingsfonden kan du få tilskud på op til 10.000 kr. pr. år til din efter- og videreuddannelse. Der gælder dog særlige forudsætninger for ansøgning om støtte.

Læs mere om tilskudsmulighederne her

1. Personlige oplysninger

Send tilmelding