Tilmelding

Tilmelding

Ansøgningsskema efterår 2024
1. personlige oplysninger
Land *
CPR nummer *
Fornavn *
Efternavn *
Adresse *
Postnr *
Bynavn * (udfyldes automatisk hvis du er fra Danmark eller Færøerne)
Email *
Gentag email *
Telefon *
Branche *
Tidligere højeste, opnåede uddannelse *
2. FAKTURERINGSOPLYSNINGER
Fakturering *
4. Ønsker til hold
Før vi kan opfylde dine ønsker om personer du gerne vil på hold med
skal følgende opfyldes:
De skal også angive din mail, som en de gerne vil på hold med.
Du skal angive samme email som personen anvender til sin tilmelding.
Person 1 (email)
Person 2 (email)
Person 3 (email)
5. adgangskrav

Jeg erklærer på tro og love, at jeg opfylder adgangsbetingelserne. Adgangskrav til akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning eller enkelte moduler er en

  • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller en
  • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en
  • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan dog opnås sideløbende med en adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

På forlangende SKAL du fremvise dokumentation for at du opfylder adgangskravene.

Betingelser for adgangskrav*


Jeg har læst og accepterer betingelserne

Send tilmelding
Frister
Tilmeldingsfrist:
4. august 2024
Frameldingsfrist:
22. august 2024
Tilmelding lukker:
22. august 2024 23:59:59
Info
Tilmelder du dig efter tilmeldingsfristen, kommer du på venteliste. Tilmelder du dig efter frameldingsfristen, kan tilmeldingen ikke trækkes tilbage.
Få tilskud til deltagerbetaling - Omstillingsfonden
Med omstillingsfonden kan du få tilskud på op til 10.000 kr. pr. år til din efter- og videreuddannelse. Der gælder dog særlige forudsætninger for ansøgning om støtte.