Få op til 10.000 kroner om året til din efter- og videreuddannelse fra omstillingsfonden

HVAD

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Der afsættes et årligt beløb på landsdækkende plan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året.

FØRST-TIL-MØLLE: Det er således, at et årligt beløb fordeles blandt uddannelsesinstitutionerne. Når kassen er tom i et givet år, kan der ikke søges om midler førend næste år.

HVEM

Der er dog nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra omstillingsfonden.

Du er:

 1. Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Personer med en kort eller mellemlang uddannelse til og med Bachelor, dog ikke universitetsbachelorer.
  1. Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  2. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse
 2. I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  1. Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  2. Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud
 3. Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 4. Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

HVORDAN

Ansøger skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

 1. Tilmeld dig et akademifag via tilmeldingsformularen her på siden
  1. Ved betaler vælger du hvem der skal betale for fagmodulet, såfremt du ikke kan få tilskud fra omstillingsfonden, fx
   1. Hvis fonden er 'tom' på den uddannelsesinstitution, hvor du er tilmeldt
   2. Hvis du ikke lever op til kravene
 2. Straks efter tilmelding, skal du kontakte den skole som du ønsker at gå på, for at få tilsendt en tro-og-love-blanket (kan typisk findes på deres hjemmeside). Derved sikrer du dig mulighed for at få dækket deltagerbetalingen
 3. Blanketten returneres til den valgte uddannelsesinstitution efter deres fastsatte regler.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot betale differencen.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information vedr. Omstillingsfonden skal du kontakte din lokale uddannelsesinstitution - find kontaktinformation her